دریافت کارتخوان لیتر

دریافت کارتخوان لیتر

متقاضیان میتوانند درخواست خود را از طریق واتس آپ روی شماره های ذیل ارسال نمایند با توجه به محدودیت کارتخوان های لیتر برای هر صنف در هر شهر و استان پس از کسب اطلاعات از متقاضی و بررسی های اولیه در صورت تایید نتیجه بررسی اعلام خواهد شد.