دریافت کارتخوان لیتر

متقاضیان میتوانند درخواست خود را از طریق تماس یا پیامک روی شماره ۰۹۱۵۴۷۴۷۴۷۷ اعلام نمایند.
با توجه به محدودیت کارتخوان های لیتر برای هر صنف، شهر و هر استان،درخواست متقاضیان بررسی شده و در صورت تایید نتیجه اعلام خواهد شد.