فرایند عملکرد کارتخوان های

سامانه هوشمند لیتر

سامانه لیتر در نظر دارد بستر و شرایطی را فراهم کند که مردم بتوانند ضمن برآورده کردن نیاز های روزمره در فروشگاه های تحت پوشش سامانه لیتر و بدون پرداخت هزینه مازاد، بنزین مصرفی خود را به صورت رایگان تامین کنند.

چگونه سوخت گیری کنیم

مشتریان میتوانند با مراجعه به جایگاه های سوخت طرف قرارداد سامانه لیتر و یا درخواست سوخت گیری در محل به راحتی و به صورت رایگان از اعتبار پیامک شده در آخرین خرید، سوخت گیری کنند.

آمار و اطلاعات
0
کاربر
0
فروشگاه
0
جایگاه
از شروع تا چشم انداز

سامانه لیتر فعالیت خود را از استان خراسان رضوی با بیش از 30 جایگاه در سطح این استان شروع کرده است.
گام بعدی و آغاز فعالیت کشوری، همکاری با جایگاه ها و فروشگاه های استان تهران و جزیره کیش خواهد بود.

اعتبار شما بر اساس بنزین با نرخ ۳،۰۰۰ تومان میباشد. در زمان تغییر نرخ بنزین آزاد،میزان سوخت شما به روزرسانی خواهد شد.