کد جایگزین شماره همراه

کد جایگزین شماره همراه

بعد از اولین خرید هر فردی، از کارتخوان های لیتر به وی کدی اختصاص داده میشود که میتوان به جای شماره همراه در هنگام خرید های بعدی یا در هنگام سوختگیری از آن استفاده کرد.

بعد از هر خرید، کد مجددا برای شما با پیامک ارسال میشود که این کد یکتا بوده و فقط جهت اطلاع رسانی در تمامی پیامک های لیتر قرار گرفته است.